walrusplate70
(Newbie)
*

Registration Date: 06-13-2021
Date of Birth: May 1
Local Time: 02-26-2024 at 01:32 AM
Status:

walrusplate70's Forum Info
Joined: 06-13-2021
Last Visit: (Hidden)
Total Posts: 0 (0 posts per day | 0 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 0 (0 threads per day | 0 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: (Hidden)
Members Referred: 0
Reputation: 0 [Details]
  
Additional Info About walrusplate70
Bio: Quý vị xem thập trụ Bồ Tát, thập hạnh Bồ Tát, thập hồi hướng Bồ Tát, thập địa Bồ Tát. Đây là 40 vị thứ, lên trên nữa là Đẳng giác. Nhất sanh bổ xứ là Đẳng giác Bồ Tát, họ vẫn còn một phẩm, phẩm này là tập khí vô minh, vẫn còn một phẩm tập khí vô thỉ vô minh, gọi là sanh tướng vô minh. Chư vị phải chú ý hai chữ sanh tướng này, nghĩa là họ vẫn còn tướng. Đến Diệu giác vị, Diệu giác vị tướng không còn, cho nên nói cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai cũng không phải thật. Trong Kinh Bát Nhã nói: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, không hề nói cõi thật báo của Chư Phật Như Lai ngoại lệ, không nói như thế. Hay nói cách khác, tướng của cõi thật báo cũng không phải thật, thật là gì? Thật đích thực không có tướng. Cõi thường tịch quang là thật, cõi thường tịch quang không có tướng, ba loại hiện tượng đều không tồn tại. Chúng tôi thường nói với quý vị, hiện tượng vật chất không tồn tại, nó là giả, hiện tượng tinh thần cũng không tồn tại, hiện tượng tự nhiên cũng không tồn tại. Bất đắc dĩ dùng một chữ để xưng hô nó, gọi là không, nhưng không thể nói không này là không có, nếu nói không có là sai. Vì sao vậy? Vì nó có thể hiện cảnh giới, nó không có gì cả nhưng có thể biến hiện. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
https://getpocket.com/@seedbike99
Sex: Male